Soldații din flori

Loading

,,Dacă albina va dispărea vreodată de pe pământ, omul mai are de trăit doar patru ani.” Albert Eistein

 

Apicultura în România deţine o tradiţie îndelungată, fiind practicată de strămoșii noștri încă din cele mai vechi timpuri pentru miere și ceară. România are o bază meliferă bogată și condiții favorabile pedoclimatice fapt pentru care mierea este recunoscută atât pentru proprietățile ei cât și pentru diversitatea sortimentală.

Importanța ecologică a apiculturii se evidențiază prin faptul că albinele prin munca lor de polenizare sunt esențiale pentru menținerea biodiversității, iar importanța economică este dată de valorificarea produselor apicole, dar şi de produsele agricole care se obţin în urma polenizării. În prezent, apicultura în România este într-o continuă dezvoltare. 

Mediul înconjurător însă este supus unor transformări în mod constant, fapt datorat atât ramurilor industriale, cât și agriculturii extensive. În sectorul agricol sunt utilizate pesticide în mod excesiv, scopul fiind acela de a reduce sau elimina daunele culturilor cauzate de dăunători. Utilizarea pe scară largă şi intensă a pesticidelor a devenit comună, cu impact de importanţă globală. În acest sens, agricultorii ar trebui să folosească cele mai bune practici şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile de folosire atunci când aplică aceste produse. Ca o consecință firească, este esenţială colaborarea între sectorul apicol și celelalte ramuri industriale. De asemenea, și instituțiile publice au îndatorirea de a informa și de a păstra un echilibru între părțile implicate. 

La nivel global apicultorii se confruntă de la an la an cu pierderea masivă a familiilor de albine. În timpul activității, albinele sunt expuse la poluanții prezenți în atmosferă, sol, vegetație și apă. Acest fapt conduce în mod firesc și la transmiterea contaminanților în stupi, respectiv în produsele apicole. Întrucât existența acestora depinde direct de calitatea mediului, albina este unul dintre bioindicatorii privind nivelul de poluare din mediul înconjurator. Utilizarea albinelor și a produselor apicole ca indicatori ai nivelurilor de contaminare în mediu prezintă avantaje în ceea ce privește expunerea la toate sectoarele de mediu și prin deplasarea stupilor (pastoral), la care se adaugă și raportarea la numeroși indicatori pentru fiecare sezon. 

În 2017, peste 80 de ONG-uri din Uniunea Europeană s-au reunit pentru a forma Coaliția pentru Salvarea Albinelor, care are ca scop eliminarea pesticidelor și susținerea cercetărilor științifice cu privire la impactul lor asupra albinelor. Federaţia asociaţiilor apicole din România-ROMAPIS este membru al coaliției.

Albinele sunt precum soldații pe câmpul de luptă. Astfel, când vom auzi o albină bâzâind prin preajmă, să încercăm a ne aminti că o mare parte a hranei pe care o consumăm depinde de polenizarea produsă de către insecte- serviciul-cheie al ecosistemului pe care îl înfăptuiesc albinele și alți polenizatori.

 Giorgiana Valentina Costea


About Post Author

Împărtășește dragostea

Leave a Reply

Like our facebook page to receive future updates.


%d